Meldingen ontvangen?

Altijd direct op de hoogte van de nieuwste artikelen vol inpiratie en de leukste prijsvragen!

Spelregels van Kerstmarkten.net Prijsvragen

Door deelname aan acties bij Kerstmarkten.net gaat iedere deelnemer akkoord met de volgende spelregels:

1. Prijzen & Prijsvraag

 • Een prijs die bij Kerstmarkten.net kan worden gewonnen, wordt door een adverteerder of sponsor ter beschikking gesteld. De afhandeling van het versturen van de prijs gebeurt door Kerstmarkten.net of door de adverteerder/sponsor. In dit laatste geval is Kerstmarkten.net niet verantwoordelijk.
 • Indien de gewonnen prijs bestaat uit toegangskaarten kan er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.
 • Kerstmarkten.net is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de actie.
 • Trekkingen en bekendmakingen van winnaars zijn definitief.

2. Deelnemers

 • Alle werknemers van Kerstmarkten.net zijn uitgesloten van deelname aan prijsvragen op Kerstmarkten.net.
 • Per prijsvraag mag maar één keer per geldig e-mailadres worden meegespeeld. Wij ontdubbelen deelnemers die vaker dan 1 x met hetzelfde e-mail adres meespelen.
 • De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van de door hem/haar verstrekte persoonsgegevens. Kerstmarkten.net mag de verstrekte persoonsgegevens in het kader van de bekendmaking van de winnaar vermelden via social media en website.

3. Uitslag

 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

4. Verzending

 • Kerstmarkten.net is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van TPG Post of andere post- of koeriersbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies). Ingeval een prijs aangetekend wordt verstuurd en deze kan op een of andere manier niet aan de winnaar of medebewoner/aanwezige ter plaatse worden overhandigd maar dient op een later tijdstip door de winnaar te worden afgehaald (bijvoorbeeld bij postkantoor of postagentschap e.d.), kan Kerstmarkten.net niet aansprakelijk gesteld worden indien de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar, ook niet ingeval er geen notificatie of berichtgeving in enigerlei vorm door TPG Post of andere post- of koeriersbedrijven is achterlaten, dan wel indien deze notificatie of berichtgeving is verloren of in onaanvaardbare mate is beschadigd.

5. Algemeen

 • Antwoorden op gesloten vragen kunnen altijd op onze eigen website (www.kerstmarkten.net) gevonden worden (detail pagina van het evenement zelf of op de prijsvraag pagina).
 • Door deel te nemen aan acties of prijsvragen van Kerstmarkten.net aanvaard je deze spelregels. Indien er voor bepaalde acties of prijsvragen specifieke regels worden opgesteld, zullen die regels als aanvullend dienen te worden beschouwd op deze spelregels.
 • Deze spelregels kunnen te allen tijde door Kerstmarkten.net worden aangepast.
 • Kerstmarkten.net behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht de prijsvraag te allen tijde te beëindigen, verlengen of deze spelregels te wijzigen.
 • In alle gevallen waarin deze spelregels niet voorzien, beslist Kerstmarkten.net.
 • De winnaars van een actie geven toestemming dat beeldmateriaal gemaakt tijdens het evenement, concert of actiedag gebruikt mag worden door Kerstmarkten.net voor interne en externe publicatie.